^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola .

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole „Słoneczko”

ul. Słoneczna 31

88-160 Janikowo

tel.52 35 14 441.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (dokumenty doc ,pdf  ) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji , ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm przeglądarki) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych .

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Kalka, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu:52 3514441. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Aby dostać się do budynku , należy pokonać furtkę, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie .W placówce jest dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika, celem otwarcia drzwi.

2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Przy budynku przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. 

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacja

Szanowni Państwo informujemy, że jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem roku szkolnego,
w naszym przedszkolu odbędą się spotkania z dyrektorem i wychowawcami dla rodziców nowych dzieci w wieku 2,3-3 lat, a także rodziców dzieci zapisanych do oddziałów „0” mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bp. M. Kozala.

 28.08.2020, GODZINA 15.30 – NOWA GRUPA DZIECI 2,5 – 3 LETNICH „KONICZYNKI”

 31.08.2020, GODZINA 15.30 – ODDZIAŁ „0” – WYCHOWAWCA PANI ARLETA GROBELNA – RĄPAŁA

 31.08.2020, GODZINA 17.00 – ODDZIAŁ „0” – WYCHOWAWCA PANI IZABELA PRZYGODA

Pozostałe zebrania dla dzieci już wcześniej uczęszczających do przedszkola odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem

 1.09.2020 , GODZINA 16.15 – KRASNOLUDKI
 2.09.2020, GODZINA 16.15 – SÓWKI
 3.09.2020, GODZINA 16.15 – KOTKI
 4.09.2020, GODZINA 16.15 – SŁONECZKA
 7.09.2020, GODZINA 16.15 – MOTYLKI – ODDZIAŁ „0”
 8.09.2020, GODZINA 16.15 – RYBKI – ODDZIAŁ „0”
 9.09.2020, GODZINA 16.15 – MISIE

WSZYSTKIE ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W HOLU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA „SŁONECZKO” PRZY ULICY SŁONECZNEJ 31.

Prosimy, abyście Państwo na zebrania zabrali ze sobą długopisy i nr PESEL dzieci, gdyż tego dnia będziecie wypełniać porozumienia o korzystaniu z usług przedszkola, upoważnienia, zgody na zajęcia dodatkowe, klauzule dotyczące wizerunku dziecka i inne dokumenty obowiązujące w przedszkolu.
Zebrania odbędą się w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi GIS:
obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie odstępu 1,5m.
Prosimy aby w zebraniach uczestniczył jeden rodzic/opiekun od jednego dziecka.

Drodzy Rodzice, nie jesteśmy w stanie przewidzieć co wydarzy się w nadchodzącym roku szkolnym, ale wspólnie postarajmy się zrobić wszystko, aby nasze dzieci były zdrowe i bezpieczne.
Prosimy:
1. Nie przysyłajcie dzieci przeziębionych, z temperaturą, kaszlem lub katarem do przedszkola.
2. Zgodnie z wytycznymi, każdemu dziecku przed wejściem do przedszkola będzie mierzona temperatura, jeżeli przekroczy 37,5C dziecko nie zostanie w placówce, a rodzice zobowiązani będą zabrać je do domu.
3. Przyprowadzając dziecko do przedszkola pamiętajcie o reżimie sanitarnym i zasadach – 1,5m odległości, maseczka i dezynfekcja, stosowanie się do zaleceń GIS.
4. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu po ponownym pomiarze, zostanie stwierdzona podwyższona temperatura, zostanie ono odizolowane w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a Państwo zostaniecie o tym fakcie powiadomieni.
5. Pozostawcie u wychowawców aktualne numery telefonów. Zawsze odbierajcie telefony z przedszkola, jeżeli nie możecie odebrać to oddzwońcie.
6. Przestrzegajcie procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie zagrożenia COVID.

Pomimo wszystko życzymy Wam, Dzieciom i Sobie „Słonecznego” Roku Przedszkolnego!!!

Odwiedziny

dziś 15

w ciągu miesiąca 561

łącznie 36281

Z naszej galerii

JoomGallery is not up-to-date running the module, requires version 3.3 and more actual.

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2015. Przedszkole „SŁONECZKO” w Janikowie