^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Mały miś w świecie wielkiej literatury

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY,

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY to międzynarodowy projekt edukacyjny. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe programu:

- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom

- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela

- wprowadzenie dziecka w świat literatury

- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną

- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych

- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego

- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli

- kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci

- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego

- promocja przedszkola

- rozwijanie współpracy między nauczycielami

Odwiedziny

dziś 2

w ciągu miesiąca 522

łącznie 37522

Z naszej galerii

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2015. Przedszkole „SŁONECZKO” w Janikowie