^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

„BAWIMY SIĘ KODOWANIEM”

Przedszkole Słoneczko w Janikowie

mgr Marta Zwierzyńska

Innowacja pedagogiczna

Temat innowacji: „Bawimy się kodowaniem”

Nazwa placówki: Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie

Autor innowacji: mgr Marta Zwierzyńska

Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: 1.10.2020r.

Data zakończenia innowacji: 31.05.2021r.

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Bawimy się kodowaniem” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby                          i zainteresowania dzieci, wymogi edukacyjne oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Jest to kontynuacja innowacji „Słoneczne kodowanie” z nową grupą dzieci.

            Do stworzenia innowacji zainspirował mnie udział w programie edukacyjnym Uczymy Dzieci Programować, zdobyte w nim doświadczenie oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne.

            Głównym celem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie u przedszkolaków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej w sposób przyjazny dzieciom, czyli w zabawie , w ruchu, poprzez doświadczenie i eksperymentowanie.

Opis innowacji:

Wstęp:

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej i odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat.

Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi tematami, dopasowując metody do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Niniejsza innowacja łączy wiedzę z różnych obszarów: nauki, technologii, sztuki czy matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą i konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań.

Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Bawimy się kodowaniem ” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

Cele innowacji:

 • Kształtowanie kompetencji miękkich, rozwijanie logicznego myślenia                      i zadaniowego podejścia do stawianych problemów;
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat; świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Metody i formy:

Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania;

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne

Wykorzystywane narzędzia multimedialne:
-Narzędzia do kodowania offline – mata do kodowania, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy, krążki matematyczne, krążki humanistyczne
-Roboty edukacyjne

-Tablica multimedialna

Przewidywane osiągnięcia:

Dzieci:

 • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,
 • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,
 • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii

Nauczyciel:

 • Chętnie sięga po narzędzia TiK w swojej pracy,
 • Poszerza swoje kwalifikacje i kompetencje

Rodzice:

 • Chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko,
 • Poszerzają swoja wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci

Placówka:

 • Wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno – metodyczne,
 • Podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

Częstotliwość zajęć:

Raz w tygodniu 30 min. lub dwa razy po 15 min. w grupie sześciolatków.

Bloki tematyczne zajęć:

Zajęcia uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem, podczas opracowywania poszczególnych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone w ramach programu Uczymy Dzieci Programować:

I semestr:

PAŹDZIERNIK:
Dary jesieni
Warzywnie...owocowo...zdrowo
Jesienne dbanie o zdrowie
Jesienne nastroje

LISTOPAD:
Za oknami szaro, za oknami zimno
Kolorowe parasole
Nie tylko na poczcie - różne sposoby komunikacji
Zwierzęta szykują się do zimy

GRUDZIEŃ:
Przybądź Święty Mikołaju
Czekamy na zimę
Coraz bliżej święta

STYCZEŃ:
Żegnamy Stary Rok, witamy Nowy Rok
Zakodowane sporty zimowe
Zimowe zabawy
Moja babcia, mój dziadzio

LUTY:
Bezpieczne ferie

Tematyka na semestr drugi będzie sukcesywnie uzupełniana.

Ewaluacja, wnioski:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy dzieci, ankieta z rodzicami, wywiad z dziećmi i rodzicami. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji i wywiadów pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski, wprowadzić niezbędne modyfikacje i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym semestrze.

 
 

Odwiedziny

dziś 2

w ciągu miesiąca 319

łącznie 34657

Z naszej galerii

JoomGallery is not up-to-date running the module, requires version 3.3 and more actual.

Odwiedza nas 247 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2015. Przedszkole „SŁONECZKO” w Janikowie