^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

„MIESIĄC Z BAJKĄ - BAJKI UCZĄ BAJKI BAWIĄ, BAJKI DUŻO NAM POKAŻĄ”

Przedszkole Słoneczko w Janikowie

mgr Anna Rugowska

Spis treści

Opis innowacji pedagogicznej
Wstęp
Założenie innowacji
Cel innowacji
Metody innowacji
Formy
Środki dydaktyczne
Ewaluacja
Rozkład materiału
Efekty
Praca zdalna a realizacja innowacji pedagogicznej
Bibliografia

Opis innowacji pedagogicznej

Temat innowacji : Miesiąc z bajką – bajki  uczą, bajki bawią, bajki dużo nam pokażą

Autor innowacji :  Anna Rugowska

Miejsce realizacji: Przedszkole Słoneczko w Janikowie .Programem zostanie objęta grupa dzieci  3 letnich Krasnoludki.

Rodzaj innowacji: metodyczno- organizacyjna

Termin realizacji innowacji : dwa lata  szkolne od 1 października 2020r.  do 30 maja 2022

   Innowacja nie wymaga przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych. Będzie realizowana na bazie dydaktycznej przedszkola i doświadczenia nauczyciela uzyskanego w ramach samokształcenia i realizowania zadań wynikających z przepisów prawa.

   Innowacja realizowana będzie w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Zaplanowane zadania edukacyjne realizowane będą w ramach ramowego rozkładu dnia raz w tygodniu przez 2 miesiące .

WSTĘP

     W ostatnich latach często mówi się o potrzebie czytania dzieciom książek . W dobie komputerów, tableta, płyt i telewizyjnych bajek bardzo często zapominamy, jak ważnym czynnikiem w wychowaniu dziecka może być książka. Czytanie stwarza swoistą relację miedzy czytającym a odbiorcą, nauczycielem a dzieckiem.

  Sugerując się tym w grupie Krasnoludków w roku szkolnym 2019/2020 codziennie rano w oczekiwaniu na śniadanie wprowadziłam zwyczaj czytania krótkiej bajki – treścią dostosowane do wieku dzieci. Czytałam bajki pod hasłem „Pani czyta bajkę” . efekt obserwacji zachowań dzieci była zadowalający. Dzieci zaczęły słuchać tekstu czytanego i kilkoro odpowiadało na pytania dotyczące treści. To stanowiło źródło powstania niniejszej innowacji . Jak również ankieta dla rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu w roku szkolnym 2020/2021 dotycząca zebrania informacji na temat „Ulubiona bajka mojego dziecka”. Powstały spis najbardziej ulubionych i powtarzanych bajek oglądanych przez dziecko  to również źródło zadań innowacji oraz umilenie pobytu dziecka w przedszkolu. Innowacja ma na celu przedłożyć bajkę oglądaną na wersję książkową i realizację poniżej zaplanowanych zadań w innowacji.

ZAŁOŻENIE INNOWACJI:

        Innowacja zakłada, ze poprzez zabawę i działania edukacyjne nauczyciela i wrażenia płynące z sytuacji edukacyjnych , dobór metod, środków dydaktycznych mogą być interesującym rozwiązaniem podnoszącym jakość usług przedszkola.  Odzwierciedla ona treści programu wychowania przedszkolnego. Zawiera konkretne przykłady zabaw i zajęć dla dzieci. Innowacja zakłada prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN – Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17. Rozporządzenie z dnia 30 maja 2014r. (poz.803) oraz z programem wychowania i edukacji przedszkolnej „Kocham przedszkole” autorstwa Mirosławy Pleskot, Agnieszki Staszewskiej.

CEL INNOWACJI:

Cel ogólny:

   Rozbudzanie u dzieci zainteresowań czytelniczych , wspomaganie wszechstronnego rozwoju

Cel szczegółowy:

   Wzbogacenie słownictwa , kształcenie umiejętności koncentracji uwagi, zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą, Poznanie otoczenia społeczno- przyrodniczego.

METODY

- praca z tekstem: głośne czytanie

- praca z książką- oglądanie obrazków

- praktycznego działania: praca plastyczna

- zadań stawianych do wykonania

- pracy zdalnej :

FORMY PRACY:

- indywidualna

- zespołowa

- z cała grupą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- baza dydaktyczna przedszkola,

EWALUACJA:

- dwa razy do roku omówienie efektów pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie na Radzie Pedagogicznej

- ankieta dla rodziców w maju 2021, 2022

- obserwacje dzieci,

- harmonogram działań

- wystawka prac dzieci .

  Na jej podstawie zostaną wyciągnięte wnioski , które przedstawi się dyrektorowi, radzie pedagogicznej i rodzicom.

 ROZKŁAD MATERIAŁU ;

TYTUŁ BAJKI
CZAS REALIZACJI
ZADANIA DLA DZIECI

Minie minie

X,XI

- słuchanie tekstu czytanego bajki pisanej

- próby analizy tekstu, próby oceny bohaterów,

- ogladanie ilustracji,

- rozpoznawanie postaci bajki i pokazywanie na obrazkach,

- sylweta bohatera ( kolorowanie, uzupełnianie brakujących elementów, wykonywanie części garderoby)  

-inspiracje ruchowe pisanym tekstem bajki

- układanie bajkowych puzzli

- śpiewam z bohaterem bajki- piosenka o tematyce bajkowej lub innej związanej z bohaterem,

- fotobudka

- poznanie przyjaciół bohatera bajki

- życie codzienne bohatera

- środowisko przyrodnicze

- normy społeczne, emocje pozytywne

- wykorzystanie nowoczesnej techniki – magnetofon, you tube, tablica multimedialna, Internet, laptop

- zabawy tematyczne związane z tekstem bajki

 

 

 

Psi patrol

XII,I

Świnka pepa

II,III

Strażak Sam

IV,V

Innowacja pedagogiczna zaplanowana na dwa lata . opracowane zadania realizacji są elastyczne, rozłożone w czasie, każde zadanie będzie dostosowane do tekstu bajki- to nauczyciel decyduje w jakiej formie zrealizuje tekst bajki w danych miesiącach.

PRACA   ZDALNA  A  REALIZACJA  INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

  Formy kontaktu z rodzicami:

- strona internetowa przedszkola

- profil Facebook

- kontakt Messenger

 Metody

- zajęcia czytelnicze głośne czytanie wyznaczonych utworów w domu rodzinnym

- konkurs czytelniczy zadania, Quiz o bajkach

- zajęcia plastyczne

Bibliografia

C. Nitsch „ Bajki pomagają dzieciom” Diogenes, Warszawa 2001

H. Mystkowa „ Książka w wychowaniu przedszkolnym” WSiP Warszawa 1975

EFEKTY:

- dziecko bez problemu rozstaje się z rodzicem,

- czuje się bezpiecznie w grupie i w przedszkolu,

- zna zasady współżycia w grupie.

BIOGRAFIA

Odwiedziny

dziś 13

w ciągu miesiąca 517

łącznie 35509

Z naszej galerii

JoomGallery is not up-to-date running the module, requires version 3.3 and more actual.

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2015. Przedszkole „SŁONECZKO” w Janikowie