3.jpeg
1.jpeg
45.png
previous arrow
next arrow

 

 

 

Kadra

- Posiada bogate doświadczenia zawodowe;
- Stale podnosi kwalifikacje zawodowe i doskonali warsztat pracy;
- Poszukuje nowatorstwa pedagogicznego.
 Każdą grupę prowadzą 2 nauczycielki wspomagane przez pracownika obsługi. (W grupie dzieci 3 letnich jest zatrudniony dodatkowy pracownik obsługi.)

 

Dyrektor - mgr Magdalena Kalka 

Nauczyciele:

mgr Agnieszka Dulska
mgr Sylwia Gotowała
mgr Monika Lewicka
mgr Gabriela Maciejewska
mgr Anna Piskorowska
mgr Maria Przychocka
mgr Arleta Grobelna - Rąpała
mgr Anna Rugowska
mgr Magdalena Wiśniewska – logopeda
mgr Honorata Tuszyńska
mgr Marta Zwierzyńska
mgr Izabela Przygoda

Pracownicy niepedagogiczni:

Justyna Nowak - sekretarka
Ewa Stawicka – woźna
Magdalena Malinowska – pomoc nauczyciela
Anna Bosak – woźna
Alina Krokos – woźna
Mariola Czerwonko – kucharka
Aleksandra Jakubczyk – pomoc kucharki
Mirosława Walczak – kucharka/woźna

Dyrektor Przedszkola

Magdalena Kalka –  mgr pedagogiki z logopedią,

Studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna zintegrowana,
Studia podyplomowe wychowanie przedszkolne z terapią dziecka
Kurs kwalifikacyjny organizacja i zarządzanie oświatą
Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika

mgr Agnieszka Dulska

Jestem nauczycielem  mianowanym, ukończyłam   studia  pedagogiczne o specjalności edukacja  elementarna i  terapia  pedagogiczna oraz studia  w  zakresie  edukacji  wczesnoszkolnej  na  Uniwersytecie  Kazimierza  Wielkiego  w  Bydgoszczy. Ukończyłam  studia  podyplomowe  z informatyki  i  technologii  informacyjnej oraz  kurs  kwalifikacyjny z  oligofrenopedagogiki. Rozwijam  swój  warsztat  pracy  poprzez  różne  szkolenia, które realizuje  podczas  zajęć  z  dziećmi.

W  swojej  pracy  kieruję   się  potrzebami, zainteresowaniami  i dobrem  dzieci,  celem  wsparcia  ich  rozwoju.   Staram  się  aby   dobrze  zaadaptowały się  w  grupie rówieśniczej oraz w aktywny sposób  realizowały swój  pobyt  w   przedszkolu.

mgr Sylwia Gotowała

Wychowawca zerówki - grupa „MOTYLKI”

Nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym.

W trakcie awansu na nauczyciela mianowanego.

Ukończyłam studia magisterskie w KPSW w Bydgoszczy – kierunek pedagogika, specjalność resocjalizacja  społeczna oraz studia podyplomowe w zakresie edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Praca z dziećmi wymaga ode mnie cierpliwości, ogromnego serca i wiedzy, jest wielkim wyzwaniem i dlatego daje mi dużo satysfakcji każdego dnia. 

Radość i uśmiech dziecka jest dla mnie nagrodą za serce wkładane w nauczanie i wychowywanie przedszkolaków. Widząc jak się rozwijają i cieszą każdą chwilą spędzoną w przedszkolu wiem, że moja praca ma sens.

mgr Monika Lewicka

WYKSZTAŁCENIE: Ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim o specjalności:

Pedagogika przedszkolna i opiekuńczo- wychowawcza oraz studia magisterskie o kierunku Pedagogika wczesnoszkolna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2013 r. ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

mgr Bożena Łukomska

Nauczycielka z 34 letnim stażem, specjalizuje się w pedagogice przedszkolnej, absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje jako nauczyciel w przedszkolu. Lubi wyjazdy w gór w wolnym czasie czyta książki, marzy, że w przyszłości będzie jeszcze więcej podróżować i poznawać ciekawych ludzi i ich otoczenie. Mieszka w Janikowie.

mgr Gabriela Maciejewska

Pracuję w Przedszkolu Publicznym w Janikowie 33 lata. Ukończyłam studia pedagogiczne licencjackie na UMK w Toruniu – kierunek pedagogika wieku dziecięcego a następnie studia magisterskie – kierunek pedagogika wczesnoszkolna również na tej samej uczelni. Systematycznie biorę udział w szkoleniach i warsztatach aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Uzyskałam również stopień nauczyciela dyplomowanego.

mgr Anna Piskorowska

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 11-letnim stażem pracy.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika o specjalności: kształcenie zintegrowane i terapia pedagogiczna.

Jestem Instruktorem Rytmiki i mam zaszczyt prowadzić zajęcia z dziećmi z całego przedszkola.

Moją ideą przewodnią pracy jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, opieki, edukacji i wychowania dziecka.

Moim wychowankom staram się zapewnić ciepłą, przyjazną atmosferę, która sprzyja adaptacji i dobremu samopoczuciu dzieci.

mgr Maria Przychocka

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca grupy „Misie”. Lubię pracę z dziećmi, stosuję różne formy i metody pracy, aby dziecko najlepiej czuło się w przedszkolu.

mgr Arleta Grobelna - Rąpała

Wychowawca grupy Pszczółki, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika. Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach i studiach podyplomowych, by jak najlepiej i ciekawiej pracować z dziećmi. Ukończyłam:

Pedagogika Przedszkolna z Terapią Dziecka- studia podyplomowe
Dysleksja Rozwojowa i Terapia Pedagogiczna- studia podyplomowe
Kurs Instruktora Terapii Zajęciowej- kurs kwalifikacyjny
Pedagogika Tańca- studia podyplomowe
Pedagogika Specjalna- studia podyplomowe

mgr Ewelina Lewandowska

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Ukończyłam UMK w Toruniu na kierunku Pedagogika wieku dziecięcego-licencjat, Pedagogika wczesnoszkolna - studia magisterskie. Ukończyłam również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracę w przedszkolu rozpoczęłam w 2003 roku.
W swojej pracy stosuję różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznaję na różnych kursach, szkoleniach, warsztatach doszkalających.
Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Lubię patrzeć na ich radość kiedy zdobywają wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy razem odkrywamy tajniki otaczającego świata.

 

mgr Anna Rugowska

Nauczycielka z 29 letnim stażem pracy. W ciągu tych lat pedagogicznych doskonali swój warsztat pracy poszukując coraz to nowych metod nauczania i wychowania. Wzorowo planuje i organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną, wspierając dzieci mające trudności w wychowawczo- dydaktyczne oraz wspieranie dzieci uzdolnionych poprzez udział w zajęciach dodatkowych i konkursach.

Mgr Honorata Tuszyńska

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam studia wyższe na kierunku pedagogika wczesnoszkolna a także kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

Pracę w przedszkolu rozpoczęłam w 2003 roku. Od zawsze cenię sobie pracę z dziećmi i staram się wykorzystywać swoją wiedzę oraz umiejętności tak by wpływać na ich wszechstronny rozwój. Bardzo lubię swoją pracę. Dostarcza mi ona wiele radości i satysfakcji.

mgr Magdalena Wiśniewska

Logopeda w Przedszkolu „Słoneczko” w Janikowie

Logopedia jest moją pracą i pasją jednocześnie, która sprawia mi przyjemność każdego dnia. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek pedagogika wieku dziecięcego) oraz studia podyplomowe na kierunku logopedia. Od tamtej pory lista moich szkoleń i kursów systematycznie rośnie, ponieważ uważam że logopedia bardzo szybko i dynamicznie się rozwija. Nieustannie się uczę, czytam i „poszukuję”, aby być lepszym logopedą. Uwielbiam pracę z dziećmi, głównie dlatego, że są beztroskie i radosne każdego dnia i w noszą w moje życie wiele pozytywnej energii. Nawet najmniejszy sukces wywołuje na ich twarzach niezapomniany uśmiech.

Moim zdaniem terapia logopedyczne nie musi być nudna i męcząca, ale zabawna i ciekawa. Staram się w taki sposób prowadzić zajęcia logopedyczne, aby dzieci z niecierpliwością czekały na kolejne spotkanie.

mgr Marta Zwierzyńska

- Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Magister filologii polskiej
- Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.
- Nauczyciel mianowany


Staż pracy: 13 lat

Posiadam pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Cały czas jednak dokształcam się i podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, aby moja praca była jak najefektywniejsza. Staram się wykazywać dużą zdolnością do empatii - dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje dzieci.

mgr Izabela Przygoda

Ukończyłam studia na kierunkach:  kulturoznawstwo-licencjat, filologię polską- magisterka, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne- studia podyplomowe. Praca z dziećmi jest dla mnie pasją, powołaniem, misją, która daje mi ogromną satysfakcję i sprawia wiele radości. Pasjonuję się teatrem i swoją  pasję wykorzystuję w pracy z dziećmi.

Gościmy

Odwiedza nas 89  gości oraz 0 użytkowników.

Łącznie odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Dane teleadresowe:

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Słoneczna 31 88-160
Janikowo tel.52 3514 441
przedszkole.publicznenr1@gmail.com

Kontakt .