3.jpeg
1.jpeg
45.png
previous arrow
next arrow

 

 

 

Dziecięca matematyka

Zajęcia matematyczne prowadzone wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i mgr E. Zielińskiej. W edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowiące budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia matematyczne oraz umiejętności. Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i przygotowanie do nauki w szkole.

Tablica interaktywna

W trosce o rozwój procesów poznawczych u przedszkolaków wykorzystujemy w naszym przedszkolu najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy multimedialnej są prowadzone raz w tygodniu przez wychowawcę w każdej grupie, a także wg potrzeb nauczycieli zgodnie z planem. Podczas tych zajęć maluchy poznają to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości; rozwiązują zagadki, rebusy, układają puzzle, rozwijają spostrzegawczość, ćwiczą pamięć, a przy tym świetnie się bawią.

Rytmika

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:

 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • kształcenie poczucia rytmu
 • poprawne śpiewanie piosenek
 • poprawne i estetyczne poruszanie się
 • wspólne muzykowanie
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

 

Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:

 • kształtowanie społecznych postaw i zachowań
 • nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie
 • rozwijanie silnej woli
 • budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków
 • wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności
 • kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności.

Gościmy

Odwiedza nas 14  gości oraz 0 użytkowników.

Łącznie odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Dane teleadresowe:

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Słoneczna 31 88-160
Janikowo tel.52 3514 441
przedszkole.publicznenr1@gmail.com

Kontakt .