3.jpeg
1.jpeg
45.png
previous arrow
next arrow

 

 

 

Mały miś w świecie wielkiej literatury

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY to międzynarodowy projekt edukacyjny. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe programu:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego
 • promocja przedszkola
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami

Gościmy

Odwiedza nas 36  gości oraz 0 użytkowników.

Łącznie odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Dane teleadresowe:

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Słoneczna 31 88-160
Janikowo tel.52 3514 441
przedszkole@janikowo.com.pl

Kontakt .         

Fullscreen