INNOWACJA

Pedagogiczna

KRAINA MUZYKI

Muzyka to matematyka

Program Kraina muzyki Muzyka to matematyka jest  skierowany  do wszystkich grup wiekowych przedszkolnych i klas 1-3. Pozwala na stymulowaniu wszechstronnego rozwoju poprzez pogłębioną edukację muzyczną z elementami matematyki. Muzyka to matematyka, została stworzona w oparciu o Podstawę Programową Przedszkola i Klas 1-3.

Cele i założenia:

Głównym celem wdrożenia Krainy Muzyki edycji V Muzyka to Matematyka jest rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz promocja matematyki i jej roli w muzyce; rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności i uzdolnień matematycznych uczniów oraz wykorzystanie wiedzy w życiu codziennym z naciskiem na edukację muzyczną.

Program pozwoli również na:
-  rozwijanie poczucia rytmu (muzycznego i matematycznego)
- doskonalenie umiejętności liczenia, przeliczania na konkretach
- tworzenie i przeliczanie zbiorów
- próby zrozumienia symetrii w muzyce i matematyce
- przybliżenie i porównanie geometrii w muzyce i matematyce
- doświadczanie kodowania muzycznego

Zakłada się, że dzieci:

  • będą grać na instrumentach muzycznych, wybijając rytm słyszanej melodii
  • będą potrafiły wyrazić muzykę tańce, ruchem wg własnego pomysłu
  • samodzielnie wykonają niekonwencjonalne instrumenty muzyczne, gry planszowe
  • będą uczestniczyć w koncertach, recitalach i przedstawieniach muzycznych

Ponadto przewiduje się że dzieci będą odróżniać i nazywać:
- podstawowe elementy notacji muzycznej
- dźwięki wysokie i niskie
- dynamikę utworów (forte, piano)
- agogikę utworów (adagio, moderato, allegro)
- charakter utworów (dur – moll)
- instrumenty muzyczne

    - wybrane utwory wokalne, instrumentalne i wokalno – instrumetnalne.

Koniczynki Ewelina Lewandowska

Gościmy

Odwiedza nas 28  gości oraz 0 użytkowników.

Łącznie odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Dane teleadresowe:

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Słoneczna 31 88-160
Janikowo tel.52 3514 441
przedszkole.publicznenr1@gmail.com

Kontakt .         

Fullscreen