„Europa i Ja”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i Ja”

Celem projektu jest przybliżenie dzieciom podstawowej wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy.

„Mała fabryka eksperymentów”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „MAŁA FABRYKA EKSPERYMENTÓW”

Celem projektu jest rozwijanie kreatywnego myślenia, wyobraźni, uczy obserwacji i wyciągania wniosków, a przede wszystkim   czerpania radości płynącej z odkrywania nieznanych właściwości przedmiotów i zjawisk

Terapia ręki dla każdego

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny- Terapia ręki dla każdego.

Celem projektu jest wspomaganie w dążeniu do precyzji motoryki małej:

 1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej.
 2. Równowaga i mapa ciała.
 3. Napięcie mięśniowe.
 4. Funkcje wzrokowe.
 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
 6. Zmysł dotyku.
 7. Manipulacja.
 8. Dysocjacja palców i opozycja kciuka.
 9. Zabawy grafomotoryczne.

InterACT

Celem programu InterACT jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Poprzez udział w sesjach InterACT dzieci uczą się jak adekwatnie reagować i skutecznie wspierać osoby z różnymi formami niepełnosprawności oraz jąkające się. Dowiadują się także co robić, a czego nie robić, by komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w przyjaznej atmosferze. Najważniejsze przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy! Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci.

Mały miś w świecie wielkiej literatury

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY to międzynarodowy projekt edukacyjny. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe programu:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego
 • promocja przedszkola
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami

Zdrowo i Sportowo

Celem programu jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia, pokazuje dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli.

Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Akcja Zdrowo i Sportowo, to również tematy związane z odżywianiem i odpoczynkiem.

Zdrowo i Sportowo pokazuje jak przyjemnie jest uprawianie sportu oraz wszelkiej aktywności ruchowej.

Mądre bajki z całego świata

„Mądre bajki z całego świata” to projekt edukacyjny Kulczyk Foundation pod szyldem „Efektu Domina”. Niesamowite opowieści z różnych krajów stają się podstawą do dialogu z dzieckiem o wartościach, zrozumieniu dla innego człowieka, otwartości czy wrażliwości. Projekt jest realizowany w grupie dzieci 6 – letnich.

Sanford Harmony

Sanford Harmony to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Program został stworzony i opracowany na Arizona State University w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku PWN Wydawnictwo Szkolne zostało wyłącznym partnerem programu i rozpoczęło jego dystrybucję w zainteresowanych placówkach przedszkolnych. 

W ramach programu Sanford Harmony dzieci uczą się, doskonalą i rozwijają kompetencje społeczno-emocjonalne, które w praktyce pozwalają im realizować takie wartości jak: szacunek do siebie i drugiego człowieka, współpraca, otwartość na innych ludzi, dobre relacje między ludźmi. Program realizowany jest w zerówce. 

„Magiczna moc bajek”

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy
„Magiczna moc bajek”
czyli
Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni
II Edycja
Rok szkolny 2020/2021

    Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie    szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

 •  Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci .
 •  Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi
 •  Nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem.
 •  Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 •  Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
 •  Eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie.
 •  Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 •  Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 •  Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Gościmy

Odwiedza nas 10  gości oraz 0 użytkowników.

Łącznie odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Dane teleadresowe:

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Słoneczna 31 88-160
Janikowo tel.52 3514 441
przedszkole.publicznenr1@gmail.com

Kontakt .         

Fullscreen