3.jpeg
1.jpeg
45.png
previous arrow
next arrow

 

 

 

Klasa w terenie - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

KLASA W TERENIE- OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

Głównym celem edukacyjnego projektu ,,Klasa w terenie” jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do „opuszczenia” swoich sal przedszkolnych  i spędzenia czasu poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować edukację terenową- prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie, angażującą różne zmysły.

Nie lada gratka - poznajemy Misia Uszatka

NIE LADA TO  GRATKA – POZNAJEMY MISA USZATKA ! PROJEKT EDUKACYJNY

                Oczekiwane korzyści wynikające z realizacji projektu

 

Dla dzieci:

- dzieci interesują się książką, wiedzą co to jest biblioteka, na czym polega korzystanie z niej.

- dzieci potrafią wyrażać swoje myśli, emocje, przeżycie

- potrafią się komunikować ze sobą na różne sposoby

- potrafią współpracować w grupie

- rozbudziły swoją empatię

- wzbogaciły słownictwo

- potrafią słuchać w skupieniu

- potrafią wnioskować ,wskazać przyczynę i skutek

- są aktywne i twórcze

 

Dla nauczycieli:

- mają możliwość poszerzenia swojego warsztatu pracy

- potrafią oderwać się od schematu i rutyny codziennych zajęć

- interesują się dawną literaturą dziecięcą , doceniają jej wartości

- nawiązują współpracę między sobą, dzielą się swoimi pomysłami

20minutdlamatematyki

 Cel główny projektu:
Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców
 
 
Cele szczegółowe
Zachęcenie przedszkoli i szkół podstawowych [klasy I-III] do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej. W przypadku klas początkowych - wyciąganie zadań matematycznych z kartki papieru [podręczników] do nauczania czynnościowego, używanie liczmanów, itd.
Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej [która ma przełożenie zarówno na edukację przedszkolną, jak i wczesnoszkolną]
Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówek z rodzicami
Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej, jak i domowej
Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych
Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki
Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki
 
 
Metody działania
Uczenie czynnościowe, czyli poprzez działanie - dziecko nie uczy się matematyki wypełniając zadania w podręcznikach lub na kartach pracy, tylko poprzez manipulację przedmiotami, doświadczanie, próby, popełnianie błędów, w czasie i przestrzeni

Kreatywny przedszkolak

Głównym celem  projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy traktuję jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu.

Grupa: Malinki

Iga Dzierwa

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Bajkowa Wyprawa"

„Bajkowa wyprawa” autorstwa Pani Agaty Janus, to ogólnopolski projekt edukacyjny, którego zadaniem jest rozbudzanie zainteresowań dzieci literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa, a także kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

Program realizują grupy: „Stokrotki” i „Koniczynki”.

Koordynatorem programu jest Pani Sylwia Gotowała i Pani Ewelina Lewandowska.

„Europa i Ja”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i Ja”

Celem projektu jest przybliżenie dzieciom podstawowej wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy.

„Mała fabryka eksperymentów”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „MAŁA FABRYKA EKSPERYMENTÓW”

Celem projektu jest rozwijanie kreatywnego myślenia, wyobraźni, uczy obserwacji i wyciągania wniosków, a przede wszystkim   czerpania radości płynącej z odkrywania nieznanych właściwości przedmiotów i zjawisk

Terapia ręki dla każdego

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny- Terapia ręki dla każdego.

Celem projektu jest wspomaganie w dążeniu do precyzji motoryki małej:

  1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej.
  2. Równowaga i mapa ciała.
  3. Napięcie mięśniowe.
  4. Funkcje wzrokowe.
  5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
  6. Zmysł dotyku.
  7. Manipulacja.
  8. Dysocjacja palców i opozycja kciuka.
  9. Zabawy grafomotoryczne.

Z darami natury świat nie jest ponury

Głównym celem III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

            Dzieci wraz z nauczycielem muszą wykonać przynajmniej 5 z 20 zadań z listy, np. „Ptasie gniazda” – wykonanie budki lęgowej dla ptaków, „Naturalna tkalnia” – przeplatanki z natury czy „Lodowe witraże” – sztuka land artu.

            Udział w projekcie sprzyja stwarzaniu sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą, ale także zapoznaniu z różnorodnymi technikami plastycznymi czy planowaniu i wykonywaniu prostych obserwacji, doświadczeń, eksperymentów dotyczących obiektów i zjawisk przyrodniczych.

            Projekt realizuje grupa „Jagódki” – nauczyciel mgr Elżbieta Kąkolewska.

 

InterACT

Celem programu InterACT jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Poprzez udział w sesjach InterACT dzieci uczą się jak adekwatnie reagować i skutecznie wspierać osoby z różnymi formami niepełnosprawności oraz jąkające się. Dowiadują się także co robić, a czego nie robić, by komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w przyjaznej atmosferze. Najważniejsze przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy! Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci.

Strona 1 z 2

Gościmy

Odwiedza nas 36  gości oraz 0 użytkowników.

Łącznie odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Dane teleadresowe:

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Słoneczna 31 88-160
Janikowo tel.52 3514 441
przedszkole@janikowo.com.pl

Kontakt .         

Fullscreen